Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2817(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0038/2019

Debatten :

PV 18/09/2019 - 7
CRE 18/09/2019 - 7

Stemmingen :

PV 18/09/2019 - 9.6
CRE 18/09/2019 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0016

Notulen
Woensdag 18 september 2019 - Straatsburg

7. De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De terugtrekking van het VK uit de EU (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie), en Michel Barnier (hoofdonderhandelaar) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Paulo Rangel (aangezien het geen “blauwe kaart”-vraag betreft, ontneemt de Voorzitter hem het woord), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa en Frances Fitzgerald.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells en Jude Kirton-Darling.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Tytti Tuppurainen.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Guy Verhofstadt, coördinator van het Parlement voor de brexit, Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, voorzitter van de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, voorzitter van de Renew-Fractie, Philippe Lamberts en Ska Keller, medevoorzitters van de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan en Manon Aubry, medevoorzitters van de GUE/NGL-Fractie, en Antonio Tajani, voorzitter van de Commissie constitutionele zaken, over de stand van zaken van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, over de terugtrekking van het VK uit de EU (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 18.9.2019.

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid