Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2817(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0038/2019

Rozpravy :

PV 18/09/2019 - 7
CRE 18/09/2019 - 7

Hlasovanie :

PV 18/09/2019 - 9.6
CRE 18/09/2019 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0016

Zápisnica
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg

7. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Michel Barnier (hlavný vyjednávač) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Paulo Rangel (keďže nešlo o otázku položenú zdvihnutím modrej karty, predsedníčka rečníkovi odobrala slovo), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa a Frances Fitzgerald.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells a Jude Kirton-Darling.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

Vystúpili: Michel Barnier a Tytti Tuppurainen.

Návrhy uznesení na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor EP pre brexit, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Iratxe García Pérez, predsedníčka skupiny S&D, Dacian Cioloş, predseda skupiny Renew Europe, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupredsedovia skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan a Manon Aubry, spolupredsedovia skupiny GUE/NGL a Antonio Tajani, predseda Výbor pre ústavné veci, o súčasnom stave postupu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck v mene skupiny ID, o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 18.9.2019.

Posledná úprava: 28. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia