Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0004/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0004/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0012

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

9.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+» (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+» [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: John Howarth (A9-0004/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0012)

Παρεμβάσεις

John Howarth (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου