Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 14k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург

9. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


9.1. Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г. (гласуване)

9.2. Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ (гласуване)

9.3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (гласуване)

9.4. Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (гласуване)

9.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)

9.6. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (гласуване)
Последно осъвременяване: 28 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност