Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 12k
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk

9. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


9.1. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018 (hlasování)

9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasování)

9.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)

9.4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)

9.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)

9.6. Vystoupení Spojeného království z EU (hlasování)
Poslední aktualizace: 28. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí