Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg

15. Lupta împotriva cancerului (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Lupta împotriva cancerului (2019/2818(RSP))

A intervenit Manfred Weber pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul PPE.

Au intervenit Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit Ewa Kopacz, în numele Grupului PPE, Sara Cerdas, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Simona Baldassarre, în numele Grupului ID, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, David Bull, neafiliat, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis și Mairead McGuinness.

Au intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Ultima actualizare: 28 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate