Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. september 2019 - Strasbourg

16. Nõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2020 (arutelu)
CRE

Nõukogu avaldus: Nõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Monika Hohlmeier (raportöör), Eider Gardiazabal Rubial (raportöör), Johan Van Overtveldt (BUDG-komisjoni esimees), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Pierre Larrouturou fraktsiooni S&D nimel, Clotilde Armand fraktsiooni Renew nimel, Rasmus Andresen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hélène Laporte fraktsiooni ID nimel, Bogdan Rzońca fraktsiooni ECR nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Heaver (fraktsioonilise kuuluvuseta), Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini ja Petra Kammerevert.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Brando Benifei, Evin Incir ja John Howarth.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Costas Mavrides, Ruža Tomašić ja Ben Habib.

Sõna võttis Kimmo Tiilikainen.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 28. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika