Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. szeptember 18., Szerda - Strasbourg

16. A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2020-as pénzügyi év (vita)
CRE

A Tanács nyilatkozata: A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2020-as pénzügyi év (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Monika Hohlmeier (előadó), Eider Gardiazabal Rubial (előadó), Johan Van Overtveldt (a BUDG bizottság elnöke), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pierre Larrouturou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Clotilde Armand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hélène Laporte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bogdan Rzońca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Heaver, független, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini és Petra Kammerevert.

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal Brando Benifei, Evin Incir és John Howarth.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Costas Mavrides, Ruža Tomašić és Ben Habib.

Felszólal: Kimmo Tiilikainen.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat