Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 18. septembris - Strasbūra

16. Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
CRE

Padomes paziņojums: Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (2019/2710(RSP)).

Kimmo Tiilikainen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Monika Hohlmeier (referente), Eider Gardiazabal Rubial (referente), Johan Van Overtveldt (BUDG komitejas priekšsēdētājs), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Pierre Larrouturou S&D grupas vārdā, Clotilde Armand grupas “Renew” vārdā, Rasmus Andresen Verts/ALE grupas vārdā, Hélène Laporte ID grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Michael Heaver, pie grupām nepiederošs deputāts, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini un Petra Kammerevert.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Brando Benifei, Evin Incir un John Howarth.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Mavrides, Ruža Tomašić un Ben Habib.

Uzstājās Kimmo Tiilikainen.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika