Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg

16. Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020 (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Consiliului: Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Monika Hohlmeier (raportoare), Eider Gardiazabal Rubial (raportoare), Johan Van Overtveldt (președintele Comisiei BUDG), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Pierre Larrouturou, în numele Grupului S&D, Clotilde Armand, în numele Grupului Renew, Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Hélène Laporte, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Heaver, neafiliat, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini și Petra Kammerevert.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit Brando Benifei, Evin Incir și John Howarth.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Costas Mavrides, Ruža Tomašić și Ben Habib.

A intervenit Kimmo Tiilikainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 28 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate