Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2819(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0097/2019

Debatten :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Stemmingen :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0021

Notulen
Woensdag 18 september 2019 - Straatsburg

17. Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Rasa Juknevičienė, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Michal Šimečka, namens de Renew-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Giorgos Georgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Miroslav Radačovský, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová en Isabel Wiseler-Lima.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Halicki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira en Kostas Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Tytti Tuppurainen.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík en Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, over de tachtigste verjaardag van het begin van de Tweede Wereldoorlog en het belang van een Europese herdenking voor de toekomst van Europa (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa en Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, over de tachtigste verjaardag van het begin van de Tweede Wereldoorlog en het belang van Europese herdenking voor de toekomst van Europa (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri en Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, over het belang van Europese herdenking voor de toekomst van Europa (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen en Christophe Grudler, namens de Renew-Fractie, over het belang van Europese herinnering voor de toekomst van Europa (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 19.9.2019.

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid