Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2819(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0097/2019

Debaty :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Głosowanie :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0021

Protokół
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg

17. Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Rasa Juknevičienė w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Michal Šimečka w imieniu grupy Renew, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Miroslav Radačovský niezrzeszony, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová i Isabel Wiseler-Lima.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Andrzej Halicki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira i Kostas Papadakis.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík i Ivan Štefanec, w imieniu grupy PPE, w sprawie 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej oraz znaczenia europejskiej pamięci dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa i Patryk Jaki, w imieniu grupy ECR, w sprawie 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej oraz znaczenia europejskiej pamięci dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen i Christophe Grudler, w imieniu grupy Renew, w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 19.9.2019.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności