Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2819(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0097/2019

Debatter :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0021

Protokoll
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg

17. Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Rasa Juknevičienė för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Michal Šimečka för Renew-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för GUE/NGL-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová och Isabel Wiseler-Lima.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Andrzej Halicki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira och Kostas Papadakis.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen, om den åttionde årsdagen av andra världskrigets början och om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa och Patryk Jaki, för ECR-gruppen, om den åttionde årsdagen av andra världskrigets början och om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri och Isabel Santos, för S&D-gruppen, om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen och Christophe Grudler, för Renew-gruppen, om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 19.9.2019.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy