Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург

18. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D и ID следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия INTA: Nicola Danti на мястото на Irene Tinagli

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия: Roman Haider на мястото на Joachim Kuhs

Делегация за връзки с Федеративна република БразилияNicola Danti

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Nicola Danti на мястото на Paolo De Castro

Делегация за връзки с Панафриканския парламент: Simona Bonafè

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Албания: Kathleen Van Brempt на мястото на Dan Nica

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора: Kostas Papadakis на мястото на Evelyn Regner

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Dan Nica на мястото на Kathleen Van Brempt

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Rosanna Conte на мястото на Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Simona Baldassarre на мястото на Rosanna Conte

Тези решения влизат в сила днес.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност