Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk

18. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a ID tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

Výbor pro mezinárodní obchod: Nicola Danti, kterým je nahrazena Irene Tinagli

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: Roman Haider, kterým je nahrazen Joachim Kuhs

delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou: Nicola Danti

delegace pro vztahy s Mercosurem: Nicola Danti, kterým je nahrazen Paolo De Castro

delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem: Simona Bonafè

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Kathleen Van Brempt, kterou je nahrazen Dan Nica

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: Kostas Papadakis, kterým je nahrazena Evelyn Regner

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Dan Nica, kterým je nahrazena Kathleen Van Brempt

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Rosanna Conte, kterou je nahrazena Simona Baldassarre, Paolo De Castro

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Simona Baldassarre, kterou je nahrazena Rosanna Conte

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí