Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg

18. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor S&D și ID următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

Comisia INTA: Nicola Danti care o înlocuiește pe Irene Tinagli

Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kirghistan și UE-Uzbekistan și pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia : Roman Haider care îl înlocuiește pe Joachim Kuhs

Delegația pentru relațiile cu Republica Federativă a Braziliei: Nicola Danti

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Nicola Danti care îl înlocuiește pe Paolo De Castro

Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican : Simona Bonafè

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: Kathleen Van Brempt care îl înlocuiește pe Dan Nica

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru : Kostas Papadakis care o înlocuiește pe Evelyn Regner

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Dan Nica care o înlocuiește pe Kathleen Van Brempt

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Rosanna Conte care o înlocuiește pe Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Simona Baldassarre care o înlocuiește pe Rosanna Conte

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.

Ultima actualizare: 28 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate