Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg

18. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D och ID hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

INTA-utskottet: Nicola Danti i stället för Irene Tinagli

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet: Roman Haider i stället för Joachim Kuhs

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien Nicola Danti

Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Nicola Danti i stället för Paolo De Castro

Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet: Simona Bonafè

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: Kathleen Van Brempt i stället för Dan Nica

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: Kostas Papadakis i stället för Evelyn Regner

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Dan Nica i stället för Kathleen Van Brempt

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Rosanna Conte i stället för Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Simona Baldassarre i stället för Rosanna Conte

Dessa beslut träder i kraft innevarande dag.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy