Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2820(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B9-0045/2019

Разисквания :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0022

Протокол
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург

19. Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Gunnar Beck, от името на групата ID, Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Емил Радев, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar и Marek Belka.

Изказаха се Věra Jourová и Tytti Tuppurainen.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola и Емил Радев, от името на групата PPE, Jonás Fernández и Birgit Sippel, от името на групата S&D, Luis Garicano и Sophia in ’t Veld, от името на групата Renew, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo и Stelios Kouloglou, относно прилагането на законодателството на Съюза за борба с изпирането на пари (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, от името на групата ID, относно прилагането на законодателството за борба с изпирането на пари (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 19.9.2019 г.

Последно осъвременяване: 28 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност