Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2820(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0045/2019

Debatter :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0022

Protokoll
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg

19. Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Emmanuel Maurel för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar och Marek Belka.

Talare: Věra Jourová och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Markus Ferber, Roberta Metsola och Emil Radev, för PPE-gruppen, Jonás Fernández och Birgit Sippel, för S&D-gruppen, Luis Garicano och Sophia in ’t Veld, för Renew-gruppen, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo och Stelios Kouloglou, om läget i genomförandet av EU:s lagstiftning mot penningtvätt (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, för ID-gruppen, om läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 19.9.2019.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy