Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Hlasování
  
9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018 (hlasování)
  
9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasování)
  
9.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)
  
9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)
  
9.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  
9.6.Vystoupení Spojeného království z EU (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Členství ve výborech a v delegacích
 15.Boj proti rakovině (rozprava na aktuální téma)
 16.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (rozprava)
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (301 kb) Prezenční listina (66 kb) Výsledky hlasování (24 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (310 kb) 
 
Zápis (301 kb) Prezenční listina (66 kb) Výsledky hlasování (24 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (310 kb) 
 
Zápis (91 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (22 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (38 kb) 
 
Zápis (339 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (111 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (184 kb) 
Poslední aktualizace: 28. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí