Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Hlasování
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018 (hlasování)
  9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasování)
  9.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)
  9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)
  9.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  9.6.Vystoupení Spojeného království z EU (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Členství ve výborech a v delegacích
 15.Boj proti rakovině (rozprava na aktuální téma)
 16.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (rozprava)
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (296 kb)
22/11/2019 11:24
  Prezenční listina (66 kb)
19/10/2019 00:24
 
Zápis (89 kb)
22/11/2019 11:24
  Prezenční listina (11 kb)
19/10/2019 00:24
  Výsledky hlasování (22 kb)
22/11/2019 11:10
  Jmenovitá hlasování (38 kb)
21/11/2019 14:12
 
Zápis (327 kb)
22/11/2019 11:24
  Prezenční listina (71 kb)
19/10/2019 00:24
  Výsledky hlasování (111 kb)
22/11/2019 11:10
  Jmenovitá hlasování (184 kb)
21/11/2019 14:12
Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí