Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 18. september 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Afstemningstid
  
9.1.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2019: overskud fra 2018 (afstemning)
  
9.2.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ (afstemning)
  
9.3.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (afstemning)
  
9.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2019: forslag om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (afstemning)
  
9.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)
  
9.6.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Bekæmpelse af kræft (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget — regnskabsåret 2020 (forhandling)
 17.Betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (300 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (24 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (310 kb) 
 
Protokol (300 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (24 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (310 kb) 
 
Protokol (90 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (22 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (39 kb) 
 
Protokol (339 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (100 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (173 kb) 
Seneste opdatering: 28. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik