Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 18. september 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Hääletused
  9.1.Paranduseelarve projekt nr 1/2019: 2018. aasta ülejääk (hääletus)
  9.2.Paranduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine (hääletus)
  9.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (hääletus)
  9.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2019: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (hääletus)
  9.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2019/000 TA 2019 –Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  9.6.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Vähivastane võitlus (temaatiline arutelu)
 16.Nõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2020 (arutelu)
 17.Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (296 kb) Kohalolijate nimekiri (66 kb) Hääletustulemused (24 kb) Nimelise hääletuse tulemused (310 kb) 
 
Protokoll (90 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (21 kb) Nimelise hääletuse tulemused (38 kb) 
 
Protokoll (333 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletustulemused (102 kb) Nimelise hääletuse tulemused (173 kb) 
Viimane päevakajastamine: 28. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika