Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 18 september 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 5.Ingekomen stukken
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 7.De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Stemmingen
  
9.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019: overschot van 2018 (stemming)
  
9.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+ (stemming)
  
9.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (stemming)
  
9.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (stemming)
  
9.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)
  
9.6.De terugtrekking van het VK uit de EU (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.De strijd tegen kanker (actualiteitendebat)
 16.Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2020 (debat)
 17.Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (301 kb) Presentielijst (65 kb) Stemmingsuitslagen (24 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (310 kb) 
 
Notulen (301 kb) Presentielijst (65 kb) Stemmingsuitslagen (24 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (310 kb) 
 
Notulen (91 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (21 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (38 kb) 
 
Notulen (344 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (99 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (173 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid