Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Głosowanie
  9.1.Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (głosowanie)
  9.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (głosowanie)
  9.3.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)
  9.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)
  9.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  9.6.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Walka z rakiem (debata na aktualny temat)
 16.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020 (debata)
 17.Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (297 kb)
22/11/2019 11:38
  Lista obecności (66 kb)
19/10/2019 01:26
 
Protokół (89 kb)
22/11/2019 11:38
  Lista obecności (11 kb)
19/10/2019 01:26
  Wyniki głosowania (20 kb)
22/11/2019 11:10
  Głosowanie imienne (39 kb)
21/11/2019 14:12
 
Protokół (338 kb)
22/11/2019 11:38
  Lista obecności (70 kb)
19/10/2019 01:26
  Wyniki głosowania (104 kb)
22/11/2019 11:10
  Głosowanie imienne (173 kb)
21/11/2019 14:12
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności