Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Głosowanie
  
9.1.Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (głosowanie)
  
9.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (głosowanie)
  
9.3.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)
  
9.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (głosowanie)
  
9.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  
9.6.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Walka z rakiem (debata na aktualny temat)
 16.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020 (debata)
 17.Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (303 kb) Lista obecności (66 kb) Wyniki głosowania (24 kb) Wyniki głosowań imiennych (310 kb) 
 
Protokół (303 kb) Lista obecności (66 kb) Wyniki głosowania (24 kb) Wyniki głosowań imiennych (310 kb) 
 
Protokół (91 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (20 kb) Wyniki głosowań imiennych (39 kb) 
 
Protokół (349 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (104 kb) Wyniki głosowań imiennych (173 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności