Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Hlasovanie
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018 (hlasovanie)
  9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasovanie)
  9.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)
  9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)
  9.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  9.6.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Boj proti rakovine (tematická rozprava)
 16.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (292 kb)
22/11/2019 11:58
  Prezenčná listina (66 kb)
19/10/2019 01:36
 
Zápisnica (89 kb)
22/11/2019 11:58
  Prezenčná listina (11 kb)
19/10/2019 01:36
  Výsledky hlasovaní (21 kb)
22/11/2019 11:10
  Hlasovania podľa mien (38 kb)
21/11/2019 14:12
 
Zápisnica (331 kb)
22/11/2019 11:58
  Prezenčná listina (71 kb)
19/10/2019 01:36
  Výsledky hlasovaní (107 kb)
22/11/2019 11:10
  Hlasovania podľa mien (172 kb)
21/11/2019 14:12
Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia