Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Hlasovanie
  
9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018 (hlasovanie)
  
9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasovanie)
  
9.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)
  
9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (hlasovanie)
  
9.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  
9.6.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Boj proti rakovine (tematická rozprava)
 16.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (298 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovania (24 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (310 kb) 
 
Zápisnica (298 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovania (24 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (310 kb) 
 
Zápisnica (92 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (21 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (38 kb) 
 
Zápisnica (343 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (107 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (172 kb) 
Posledná úprava: 28. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia