Показалец 
Протокол
PDF 111kWORD 22k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г.: излишък от 2018 г. 

Доклад: John Howarth (A9-0005/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+601, 40, 12

 2. Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ 

Доклад: John Howarth (A9-0004/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+614, 69, 10

 3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия 

Доклад: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП + 3/5 от изразения вот)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+645, 18, 30

 4. Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия 

Доклад: John Howarth (A9-0006/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+649, 19, 30

 5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията 

Доклад: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП + 3/5 от изразения вот)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+580, 61, 67

 6. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС 

Предложения за резолюция: B9-0038/2019, B9-0039/2019

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 4§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ+541, 149, 11
§ 12§оригинален текстразд.
1/ПГ+504, 167, 28
2+
§ 14§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 17§оригинален текстпоотд.+
§ 20§оригинален текстпоотд.+
съображение А§оригинален текстразд.
1+
2+
съображение Г§оригинален текстразд.
1+
2+
съображение К§оригинален текстпоотд.+
съображение Н§оригинален текстпоотд.+
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+544, 126, 38
Предложение за резолюция B9-0039/2019
(ID)
гласуване: резолюция (целия текст)
Искания за поименно гласуване
ID:§§ 4 (2-ра част), 12 (1-ва част); окончателно гласуване (B9-0038/2019)
Искания за гласуване поотделно
ECR:съображение К
ID:§§ 17, 20; съображение Н
Искания за разделно гласуване
ID:
§ 12
1-ва част:„подчертава, че ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС без споразумение, отговорността за това би била изцяло на правителството на Обединеното кралство;“
2-ра част:„посочва освен това последствията, които подобно „излизане без споразумение“ ще има за границата между Северна Ирландия и Ирландия, както и за функционирането и изпълнението на Споразумението от Разпети петък;“
§ 14
1-ва част:Целият текст с изключение на: „или повтаря ползите от членството в ЕС, или условията на всеки преходен период, предвиден в Споразумението за оттегляне“
2-ра част:тези думи
съображение А
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „и достойно за съжаление“ и „отрицателните“
2-ра част:тези думи
съображение Г
1-ва част:„като има предвид, че понастоящем около 3,2 милиона граждани от оставащите 27 държави членки (ЕС-27) пребивават в Обединеното кралство, а 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство (оттук нататък наричани „британски граждани“) пребивават в ЕС-27; като има предвид, че тези граждани, които са се установили в друга държава членка, са направили този избор въз основа на правата, с които се ползват съгласно правото на ЕС,“
2-ра част:„и при условието, че ще продължат да се ползват от тези права през целия си живот;“
ECR, ID:
§ 4
1-ва част:„отбелязва, че основните варианти, пред които е изправено Обединеното кралство във връзка с границата между Ирландия и Северна Ирландия, са и ще останат същите, независимо от неговото правителство; припомня, че правителството на Обединеното кралство отхвърли първото предложение на ЕС за предпазен механизъм, който да се отнася само за Северна Ирландия, и впоследствие поиска този механизъм да бъде преработен във формата, която понастоящем фигурира в Споразумението за оттегляне; изразява готовността си да се върне към предпазен механизъм, предназначен само за Северна Ирландия,“
2-ра част:„но подчертава, че няма да даде одобрение за Споразумение за оттегляне без предпазен механизъм;“
Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност