Seznam 
Zápis
PDF 327kWORD 89k
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Hlasování
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018 (hlasování)
  9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasování)
  9.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)
  9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)
  9.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  9.6.Vystoupení Spojeného království z EU (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Členství ve výborech a v delegacích
 15.Boj proti rakovině (rozprava na aktuální téma)
 16.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (rozprava)
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

  1. Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o situaci v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak a Tineke Strik za skupinu Verts/ALE o situaci v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen a Guido Reil za skupinu ID o situaci v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (B9-0082/2019);

—   Kati Piri za skupinu S&D o situaci v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew o situaci v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee a Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL o situaci v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák a Stelios Kympouropoulos za skupinu PPE o situaci v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (B9-0088/2019).

II.   Myanmar, zejména situace Rohingyů (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko a Jan Zahradil za skupinu ECR o Myanmaru, zejména situaci Rohingyů (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak a Tineke Strik za skupinu Verts/ALE o Myanmaru, zejména situaci Rohingyů (B9-0081/2019);

—   Kati Piri a Agnes Jongerius za skupinu S&D o Myanmaru, zejména situaci Rohingyů (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew o Myanmaru, zejména situaci Rohingyů (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o Myanmaru, zejména situaci Rohingyů (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák a Stelios Kympouropoulos za skupinu PPE o Myanmaru, zejména situaci Rohingyů (B9-0092/2019).

III.   Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil a Alexandr Vondra za skupinu ECR o Íránu, zejména situaci obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik a Kim Van Sparrentak za skupinu Verts/ALE o Íránu, zejména situaci obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (B9-0090/2019);

—   Kati Piri a Jytte Guteland za skupinu S&D o Íránu, zejména situaci obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew o Íránu, zejména situaci obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz a Eugenia Rodríguez Palop za skupinu GUE/NGL o Íránu, zejména situaci obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák a Stelios Kympouropoulos za skupinu PPE o Íránu, zejména situaci obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (B9-0096/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o společnou metodiku a minimální požadavky na kvalitu pro jednotné měření úrovní potravinového odpadu (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: CULT

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se homogenity podkladových expozic v sekuritizaci (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 26. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 za účelem uvedení přechodného ustanovení pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnosti podkladových investic do souladu s prodlouženou výjimkou podle uvedeného článku (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o opatření přijatá Mezinárodní organizací pro civilní letectví pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z letectví pro účely provádění celosvětového tržního opatření (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. července 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. července 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. července 2019

předáno příslušnému výboru: AFCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 1. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 2. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN, EMPL (článek 57 jednacího řádu)

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: REGI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení D-fruktózy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sýra jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení koncentrované jablečné šťávy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení medu jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení vajec v prášku jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení Saccharomyces cerevisiae jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení octa jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 za účelem sladění dražeb povolenek s pravidly EU ETS na období let 2021 až 2030 a s klasifikací povolenek jako finančních nástrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ECON (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o stanovení financování paušální sazbou (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: REGI, EMPL (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 29. srpna 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 2 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 za účelem uvedení přechodného ustanovení pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnosti podkladových investic do souladu s prodlouženou výjimkou podle uvedeného článku (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 18. července 2019 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


4. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - lhůta: 31. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - lhůta: 23. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví nakládání s odpady podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - lhůta: 18. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravují přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - lhůta: 2. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace ročních, měsíčních a krátkodobých měsíčních energetických statistik (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - lhůta: 19. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 1 a 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - lhůta: 3. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 1, 8, 34, 37 a 38, mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, 3 a 6, interpretace Výboru pro interpretace IFRS 12, 19, 20 a 22 a interpretace Stálého interpretačního výboru 32 (Text s významem pro EHP) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - lhůta: 3. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - lhůta: 24. října 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky používané v některých hračkách, pokud jde o formaldehyd (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - lhůta: 24. října 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha III směrnice 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - lhůta: 6. listopadu 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI


5. Předložení dokumentů

Jiné orgány předložily tyto dokumenty:

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská komise (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský parlament (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská rada a Rada (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Soudní dvůr (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Účetní dvůr (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Výbor regionů (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský veřejný ochránce práv (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská služba pro vnější činnost (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru: Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro životní prostředí (AEE) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský inovační a technologický institut (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Biotechnologie (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2018 - Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Zvláštní zprávy Účetního dvora o udělení absolutoria Komisi za rok 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh na převod prostředků 4/2019 - Evropský veřejný ochránce práv (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 5/2019 - Evropský veřejný ochránce práv (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


6. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků 4/2019 – Evropský veřejný ochránce práv.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků INF 2/2019 – Výbor regionů.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 31 odst. 4 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 - oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 32 odst. 2 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 13/2019 - oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 29 odst. 1 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitky proti převodům prostředků V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 - oddíl V – Účetní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 29 odst. 1 a 2 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků INF 3/2019 - oddíl IV – Soudní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 29 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků INF 1/2019 - oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů.


7. Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vystoupení Spojeného království z EU (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady), Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Michel Barnier (hlavní vyjednavač) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu ID, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, aby zvednutím modré karty položil otázku Paulu Rangelovi (jelikož se nejednalo o otázku položenou zvednutím modré karty, předsedající řečníkovi odebrala slovo), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa a Frances Fitzgerald.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells a Jude Kirton-Darling.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupili: Michel Barnier a Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor EP pro brexit, Manfred Weber, předseda skupiny PPE, Iratxe García Pérez, předsedkyně skupiny S&D, Dacian Cioloş, předseda skupiny Renew Europe, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupředsedové skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan a Manon Aubry, spolupředsedové skupiny GUE/NGL, a Antonio Tajani, předseda Výboru pro ústavní záležitosti, o současném stavu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck za skupinu ID o vystoupení Spojeného království z EU (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 18.9.2019.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny ID a sekretariátu nezařazených poslanců tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko: Julie Lechanteux, kterou je nahrazena Dominique Bilde

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: Dominique Bilde, kterou je nahrazena Julie Lechanteux

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Rosa D'Amato

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


9.1. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018 [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: John Howarth (A9-0005/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0011)


9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: John Howarth (A9-0004/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2019)0012)

Vystoupení

John Howarth (zpravodaj) před hlasováním.


9.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0013)


9.4. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: John Howarth (A9-0006/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0014)


9.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0015)


9.6. Vystoupení Spojeného království z EU (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0038/2019 a B9-0039/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B9-0038/2019

přijat (P9_TA(2019)0016)

(Návrh usnesení B9-0039/2019 se nebere v potaz.)

(Denní zasedání bylo před vysvětlením hlasování na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Vystoupení Spojeného království z EUB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc a Irina Von Wiese.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:46.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: Łukasz Kohut

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Miroslav Číž, kterým je nahrazena Sylvie Guillaume

delegace pro vztahy s Palestinou: Evin Incir

delegace pro vztahy s Íránem: Jude Kirton-Darling

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Jackie Jones

delegace pro vztahy s Indií: Katarina Barley a Tudor Ciuhodaru, Jackie Jones již není členkou

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Costas Mavrides, kterým je nahrazen Paolo De Castro

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Severní Makedonie: Sergei Stanishev

Toto rozhodnutí nabývá účinnost dnešním dnem.


15. Boj proti rakovině (rozprava na aktuální téma)

Boj proti rakovině (2019/2818(RSP))

Vystoupil Manfred Weber, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina PPE.

Vystoupili: Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Ewa Kopacz za skupinu PPE, Sara Cerdas za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Simona Baldassarre za skupinu ID, Joanna Kopcińska za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, David Bull – nezařazený poslanec, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně


16. Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)

Prohlášení Rady: Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Monika Hohlmeier (zpravodajka), Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka), Johan Van Overtveldt (předseda výboru BUDG), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Pierre Larrouturou za skupinu S&D, Clotilde Armand za skupinu Renew, Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Hélène Laporte za skupinu ID, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Michael Heaver – nezařazený poslanec, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini a Petra Kammerevert.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupili: Brando Benifei, Evin Incir a John Howarth.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Costas Mavrides, Ruža Tomašić a Ben Habib.

Vystoupil Kimmo Tiilikainen.

Rozprava skončila.


17. Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Rasa Juknevičienė za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Michal Šimečka za skupinu Renew, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová a Isabel Wiseler-Lima.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupil Andrzej Halicki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira a Kostas Papadakis.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík a Ivan Štefanec za skupinu PPE k 80. výročí začátku druhé světové války a významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa a Patryk Jaki za skupinu ECR k 80. výročí začátku druhé světové války a významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri a Isabel Santos za skupinu S&D o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen a Christophe Grudler za skupinu Renew o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 19.9.2019.


18. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a ID tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

Výbor pro mezinárodní obchod: Nicola Danti, kterým je nahrazena Irene Tinagli

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: Roman Haider, kterým je nahrazen Joachim Kuhs

delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou: Nicola Danti

delegace pro vztahy s Mercosurem: Nicola Danti, kterým je nahrazen Paolo De Castro

delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem: Simona Bonafè

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Kathleen Van Brempt, kterou je nahrazen Dan Nica

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: Kostas Papadakis, kterým je nahrazena Evelyn Regner

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Dan Nica, kterým je nahrazena Kathleen Van Brempt

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Rosanna Conte, kterou je nahrazena Simona Baldassarre, Paolo De Castro

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Simona Baldassarre, kterou je nahrazena Rosanna Conte

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


19. Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Gunnar Beck za skupinu ID, Emmanuel Maurel za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík a Romana Tomc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar a Marek Belka.

Vystoupily: Věra Jourová a Tytti Tuppurainen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola a Emil Radev za skupinu PPE, Jonás Fernández a Birgit Sippel za skupinu S&D, Luis Garicano a Sophia in ’t Veld za skupinu Renew, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo a Stelios Kouloglou o stavu provádění právních předpisů Unie proti praní peněz (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck za skupinu ID o stavu provádění právních předpisů proti praní peněz (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 19.9.2019.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 640179/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:03.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lamberts, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí