Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 335kWORD 90k
Keskiviikko 18. syyskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Äänestykset
  9.1.Lisätalousarvioesitys nro 1/2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämä (äänestys)
  9.2.Lisätalousarvioesitys nro 2/2019: määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+ (äänestys)
  9.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi (äänestys)
  9.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2019: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi (äänestys)
  9.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)
  9.6.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Syöväntorjunta (ajankohtainen keskustelu)
 16.Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2020 (keskustelu)
 17.Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

  1. Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta (B9-0048/2019)

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak ja Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta (B9-0049/2019)

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen ja Guido Reil ID-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta (B9-0082/2019)

—   Kati Piri S&D-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta (B9-0083/2019)

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta (B9-0084/2019)

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee ja Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta (B9-0085/2019)

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák ja Stelios Kympouropoulos PPE-ryhmän puolesta Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta (B9-0088/2019).

II.   Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingya-väestön tilanteesta (B9-0050/2019)

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak ja Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingya-väestön tilanteesta (B9-0081/2019)

—   Kati Piri ja Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingya-väestön tilanteesta (B9-0086/2019)

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingya-väestön tilanteesta (B9-0087/2019)

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingya-väestön tilanteesta (B9-0091/2019)

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák ja Stelios Kympouropoulos PPE-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingya-väestön tilanteesta (B9-0092/2019).

III.   Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil ja Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta Iranista, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta (B9-0089/2019)

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik ja Kim Van Sparrentak Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranista, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta (B9-0090/2019)

—   Kati Piri ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta Iranista, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta (B9-0093/2019)

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Iranista, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta (B9-0094/2019)

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz ja Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta (B9-0095/2019)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ja Stelios Kympouropoulos PPE-ryhmän puolesta Iranista, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta (B9-0096/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY täydentämisestä yhteisellä menetelmällä ja laatua koskevilla vähimmäisvaatimuksilla elintarvikejätteen määrän yhdenmukaista määrittämistä varten (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse teknisistä sääntelystandardeista, joilla tarkistetaan ammatillisten vastuuvakuutusten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien taloudellisen kantokyvyn euromääräisiä vähimmäismääriä (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1295/2013 täydentämisestä vahvistamalla täydentäviä laadullisia ja määrällisiä tulosindikaattoreita (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistettujen vastuiden homogeenisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituskuria koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/1229 romaniankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 26. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 romaniankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tapauksista, joissa epäillään tai todetaan, ettei ole noudatettu unionin sääntöjä, joita sovelletaan eläinlääkkeissä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden taikka kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöön tai jäämiin (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 muuttamisesta (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 muuttamisesta yhdenmukaistamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32artiklassa tarkoitettuja rahasto-osuuksia sijoitusvaihtoehtoina tarjoaviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettava siirtymäjärjestely saman artiklan mukaisen pidennetyn vapautuskauden kanssa (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen nojalla koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/98 muuttamisesta (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 liitteen I korvaamisesta (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. heinäkuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan matkailutilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 muuttamisesta tietojen toimittamista koskevien määräaikojen ja liitteiden I ja II mukauttamisen osalta (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä pätevyyksiä ja niitä vastaavia tietoja ja taitoja, käytännön kokeita, simulaattoreiden hyväksymistä ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen moottorijärjestelmissä käytettyjen tiettyjen kumiosien sisältämää bis(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP) koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tietyissä polttomoottoreissa käytettyjen juotteiden sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta D-fruktoosin lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta juuston lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta tiivistetyn omenamehun lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta hunajan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta munajauheen lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta Saccharomyces cerevisiae -hiivan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta etikan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä, vedyn jakelusta maantieliikennettä varten ja maakaasun jakelusta maantie- ja vesiliikennettä varten sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/674 kumoamisesta (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokaupan mukauttamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöihin kaudella 2021-2030 ja päästöoikeuksien luokitteluun rahoitusvälineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU nojalla (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ECON (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus venussimpukoiden (Venus spp.) pyyntiä tietyillä Italian aluevesillä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä kiinteämääräisen rahoituksen vahvistamisen osalta (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/86 muuttamisesta (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. elokuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 2 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) 2017/653 muuttamisesta yhdenmukaistamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettuja rahasto-osuuksia sijoitusvaihtoehtoina tarjoaviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettava siirtymäjärjestely saman artiklan mukaisen pidennetyn vapautuskauden kanssa - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. heinäkuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 546/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskevasta arvioinnista (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - määräaika: 31. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIV muuttamisesta (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - määräaika: 23. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta jätehuoltoalalla (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II, III ja V muuttamisesta ja oikaisemisesta (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - määräaika: 2. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus energiatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 muuttamisesta vuotuisia, kuukausittaisia ja lyhyen aikavälin kuukausittaisia energiatilastoja koskevien päivitysten täytäntöönpanon osalta (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - määräaika: 19. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 1 ja 8 osalta (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - määräaika: 3. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3 ja IFRS 6, kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkintojen IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20 ja IFRIC 22 sekä pysyvän tulkintakomitean tulkinnan SIC-32 osalta (ETA: n kannalta merkityksellinen teksti) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - määräaika: 3. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 13 kohdan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen alumiinin osalta (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - määräaika: 24. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta tietyissä leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten formaldehydin osalta (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - määräaika: 24. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi direktiivin 2002/49/EY liitteen III muuttamisesta ympäristömelun haittavaikutusten arviointimenetelmien vahvistamisen osalta (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - määräaika: 6. marraskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu muilta toimielimiltä:

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan komissio (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan parlamentti (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan unionin tuomioistuin (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Alueiden komitea (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan oikeusasiamies (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, AFCO

- Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle: Euroopan kehitysrahaston tilinpäätös - varainhoitovuosi 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan ympäristökeskus (AEE) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan lääkevirasto (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2018 - Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan GNSS-virasto (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euratomin hankintakeskus (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan pankkiviranomainen (ABE) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON, EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (AEMF) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminta, varainhoito ja sen valvonta (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Yhteisyritys – Lentoturvallisuus (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Shift2Rail-yhteisyritys (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle varainhoitovuonna 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Määrärahasiirtoesitys 4/2019 – Euroopan oikeusasiamies (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 5/2019 – Euroopan oikeusasiamies (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


6. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa 4/2019 - Euroopan oikeusasiamies.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 2/2019 - Alueiden komitea.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019 ja DEC 15/2019 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirron DEC 13/2019 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoja V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/T/19, V/AB-08/T/19, V/AB-09/T/19, V/AB-10/T/19, V/AB-11/T/19 ja V/AB-12/T/19 - Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 3/2019 - Pääluokka IV - Tuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 1/2019 - Pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu.


7. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja), Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Michel Barnier (pääneuvottelija) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Ivan Vilibor Sinčić.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Paulo Rangelille (joka ei ollut sinisen kortin kysymys ja puhemies keskeytti puhujan), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa ja Frances Fitzgerald.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells ja Jude Kirton-Darling.

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Guy Verhofstadt, parlamentin pääneuvottelija, Manfred Weber, PPE-ryhmän puheenjohtaja, Iratxe García Pérez, S&D-ryhmän puheenjohtaja, Dacian Cioloş, Renew-ryhmän puheenjohtaja, Philippe Lamberts ja Ska Keller, Verts/ALE-ryhmän yhteispuheenjohtajat, Martin Schirdewan ja Manon Aubry, GUE/NGL-ryhmän yhteispuheenjohtajat ja Antonio Tajani, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen tämänhetkisestä tilanteesta (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019)

—   Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta Yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2019, kohta 9.6.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies oli vastaanottanut ID-ryhmältä sekä sitoutumattomien jäsenten sihteeristöltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Dominique Bilden tilalle Julie Lechanteux

valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Julie Lechanteux'n tilalle Dominique Bilde

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Rosa D'Amato

Päätökset tulevat voimaan tänään.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


9.1. Lisätalousarvioesitys nro 1/2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämä (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2019 varainhoitovuodeksi 2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämän ottaminen talousarvioon [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: John Howarth (A9-0005/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0011)


9.2. Lisätalousarvioesitys nro 2/2019: määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+ (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2019 varainhoitovuodeksi 2019 – määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+ [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: John Howarth (A9-0004/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0012)

Puheenvuoro:

John Howarth (esittelijä) ennen äänestystä.


9.3. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0013)


9.4. Lisätalousarvioesitys nro 3/2019: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2019: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: John Howarth (A9-0006/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0014)


9.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0015)


9.6. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0038/2019 ja B9-0039/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0038/2019

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0016)

(Päätöslauselmaesitys B9-0039/2019 raukesi.)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestysselityksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:staB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc ja Irina Von Wiese.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.46.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies oli vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Łukasz Kohut

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Sylvie Guillaumen tilalle Miroslav Číž

suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta: Evin Incir

suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Jude Kirton-Darling

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Jackie Jones

suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Katarina Barley ja Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones ei ole enää jäsen

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Paolo De Castron tilalle Costas Mavrides

valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Sergei Stanishev

Päätös tulee voimaan tänään.


15. Syöväntorjunta (ajankohtainen keskustelu)

Syöväntorjunta (2019/2818(RSP))

Manfred Weber käytti puheenvuoron alustaakseen PPE-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen).

Puheenvuorot: Ewa Kopacz PPE-ryhmän puolesta, Sara Cerdas S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir Renew-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Simona Baldassarre ID-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton David Bull, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY


16. Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2020 (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier (esittelijä), Eider Gardiazabal Rubial (esittelijä), Johan Van Overtveldt (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Pierre Larrouturou S&D-ryhmän puolesta, Clotilde Armand Renew-ryhmän puolesta, Rasmus Andresen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hélène Laporte ID-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Michael Heaver, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini ja Petra Kammerevert.

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

Puheenvuorot: Brando Benifei, Evin Incir ja John Howarth.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Costas Mavrides, Ruža Tomašić ja Ben Habib.

Kimmo Tiilikainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Rasa Juknevičienė PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Michal Šimečka Renew-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová ja Isabel Wiseler-Lima.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Andrzej Halicki käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira ja Kostas Papadakis.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta toisen maailmansodan alkamisen 80. vuosipäivästä ja Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019)

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa ja Patryk Jaki ECR-ryhmän puolesta toisen maailmansodan syttymisen 80. vuosipäivästä ja Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019)

—   Kati Piri ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019)

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen ja Christophe Grudler Renew-ryhmän puolesta Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.9.2019, kohta 7.5.


18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies oli vastaanottanut S&D- ja ID-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

INTA-valiokunta: Irene Tinaglin tilalle Nicola Danti

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Joachim Kuhsin tilalle Roman Haider

suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta: Nicola Danti

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Paolo De Castron tilalle Nicola Danti

suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta: Simona Bonafè

valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Dan Nican tilalle Kathleen Van Brempt

valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Evelyn Regnerin tilalle Kostas Papadakis

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Kathleen Van Bremptin tilalle Dan Nica

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Simona Baldassarren tilalle Rosanna Conte, Paolo De Castro

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Rosanna Conten tilalle Simona Baldassarre

Päätökset tulevat voimaan tänään.


19. Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík ja Romana Tomc.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar ja Marek Belka.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tytti Tuppurainen.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola ja Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano ja Sophia in ’t Veld Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo ja Stelios Kouloglou rahanpesun vastaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019)

—   Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.9.2019, kohta 7.6.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 640179/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.03.

Klaus Welle

Dita Charanzová

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Päivitetty viimeksi: 28. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö