Index 
Jegyzőkönyv
XML 308kPDF 349kWORD 91k
2019. szeptember 18., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (vita)
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.Szavazások órája
  
9.1.1/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2018. évi pénzügyi év többlete (szavazás)
  
9.2.2/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése: a Horizont 2020 és az Erasmus+ program (szavazás)
  
9.3.A Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (szavazás)
  
9.4.3/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: javaslat a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére (szavazás)
  
9.5.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)
  
9.6.Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.A rák elleni küzdelem (vita időszerű kérdésekről)
 16.A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2020-as pénzügyi év (vita)
 17.Az európai emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából (vita)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

  1. A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak és Tineke Strik, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen és Guido Reil, az ID képviselőcsoport nevében , A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (B9-0082/2019);

—   Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében, A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee és Giorgos Georgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák és Stelios Kympouropoulos, a PPE képviselőcsoport nevében, A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (B9-0088/2019).

II.   Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében, Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak és Tineke Strik, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B9-0081/2019);

—   Kati Piri és Agnes Jongerius, az S&D képviselőcsoport nevében, Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák és Stelios Kympouropoulos, a PPE képviselőcsoport nevében, Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (B9-0092/2019).

III.   Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil és Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében, Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik és Kim Van Sparrentak, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (B9-0090/2019);

—   Kati Piri és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz és Eugenia Rodríguez Palop, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete(B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák és Stelios Kympouropoulos, a PPE képviselőcsoport nevében, Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (B9-0096/2019).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állat- és áruszállítmányokat rendeltetési helyükre kísérő közös egészségügyi beléptetési okmány tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére vonatkozó közös módszertan és minimális minőségi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők szakmai felelősségbiztosítására és pénzügyi teljesítőképességére vonatkozó, euróban megállapított alapösszegeket kiigazító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek további minőségi és mennyiségi teljesítménymutatók meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: CULT

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek homogenitására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet román nyelvű változatának helyesbítéséről (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 26

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet román nyelvű változatának helyesbítéséről (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állatgyógyászati készítményekben vagy takarmány-adalékanyagként történő felhasználásra engedélyezett gyógyszerhatóanyagok, illetve a tiltott vagy nem engedélyezett gyógyszerhatóanyagok használatára vagy maradékanyagaira vonatkozó uniós szabályoknak való feltételezett vagy megállapított meg nem felelés esetei tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruszállítmányoknak a beléptetés helye szerinti határállomásról az Unión belüli rendeltetési létesítménybe történő szállítására és érkezésére vonatkozó nyomonkövetési feltételek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a mögöttes befektetési lehetőségként az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkében említett alapok befektetési jegyeit kínáló PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezés és a szóban forgó cikk szerinti meghosszabbított mentességi időszak összehangolása érdekében történő módosításáról (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság Felhatalmazáson Alapuló Rendelete az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményből és az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményből adódó, az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról szóló (EU) 2015/98 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által a légi közlekedésből származó kibocsátásoknak a piaci alapú globális intézkedés végrehajtása céljából való nyomon követése, jelentése és hitelesítése érdekében elfogadott intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivi felhatalmazáson alapuló rendeleteteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 23

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 23

utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról szóló 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adattovábbítási határidők és az I. és a II. melléklet kiigazítása tekintetében történő módosításáról (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 1

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 1

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 2

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a motorrendszerekben alkalmazott egyes gumi alkatrészekben lévő bisz(2-etil-hexil)-ftalátra (DEHP) vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű motorokban használt forrasztásokban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a D-fruktóz hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a sajt hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a sűrített almalé hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a méz hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a porított tojás hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a Saccharomyces cerevisiae hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az ecet hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 8

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint a közúti és a vízi közlekedés földgázellátása tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, továbbá az (EU) 2018/674 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 13

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1031/2010/EU rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének a 2021–2030-as időszakra vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szabályaival és a kibocsátási egységeknek a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében pénzügyi instrumentumként történő besorolásával való összehangolása érdekében történő módosításáról (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 28

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a vénuszkagylók (Venus spp.) egyes olasz felségvizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 28

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányfinanszírozás meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 28

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2017/86 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 29

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 2 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a mögöttes befektetési lehetőségként az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkében említett alapok befektetési jegyeit kínáló PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezés és a szóban forgó cikk szerinti meghosszabbított mentességi időszak összehangolása érdekében történő módosításáról - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. július 18., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 546/2011/EU rendeletnek a növényvédő szerek mézelő méhekre gyakorolt hatásának értékelése tekintetében történő módosításáról (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - határidő: 2019. október 31)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - határidő: 2019. október 23)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében a hulladékgazdálkodási ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - határidő: 2019. október 18)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - határidő: 2019. november 2)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelette az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves, havi és rövidtávú energiastatisztika aktualizálásának végrehajtása tekintetében történő módosításáról (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - határidő: 2019. október 19)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 és az IAS 8 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - határidő: 2019. november 3)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1, 8, 34, 37 és 38 nemzetközi számviteli standard, az IFRS 2, 3 és 6 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 12, 19, 20 és 22 értelmezése, továbbá az Értelmezési Állandó Bizottság SIC-32 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - határidő: 2019. november 3)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság irányelve a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. része 13. pontjának a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az alumínium tekintetében történő módosításáról (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - határidő: 2019. október 24)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság irányelve a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének az egyes játékokban használt vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a formaldehid tekintetében történő módosításáról (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - határidő: 2019. október 24)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság irányelve a 2002/49/EK irányelv III. mellékletének a környezeti zaj káros hatásainak értékelésére szolgáló módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - határidő: 2019. november 6)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


5. Dokumentumok benyújtása

Más intézmények az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Európai Bizottság (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Európai Parlament (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018.évi pénzügyi év - Európai Tanács és Tanács (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Bíróság (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Számvevőszék (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Régiók Bizottsága (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Európai ombudsman (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Európai adatvédelmi biztos (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

JURI, LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Európai Külügyi Szolgálat (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, AFCO

- A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek: Az Európai Fejlesztési Alap éves beszámolója – 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója - 2018. évi pénzügyi év - Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL, ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018. évi pénzügyi év - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018. évi költségvetési év – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (OEDT) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI, LIBE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Környezetvédelmi Ügynökség (AEE) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészégvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

CULT

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as pénzügyi év – Európai Képzési Alapítvány (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (AESM) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év - Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as pénzügyi év – Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai GNSS Ügynökség (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

PECH

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

FEMM

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Bankhatóság (ABE) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ECON

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ECON, EMPL

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ECON

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as pénzügyi év – Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, IMCO

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

LIBE

- Jelentés az uniós ügynökségek 2018-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év –Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság - Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Közös Vállalkozás - A légi közlekedés biztonsága (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, TRAN

- Európai Bizottság - Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Közös Vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI, ITRE, TRAN

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Bioalapú Iparágak (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, REGI

- Európai Bizottság – Az Európai Unió végleges éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ENVI, ITRE

- Európai Bizottság – Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2018-as költségvetési év – Közös Vállalkozás – Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2018 - as pénzügyi év - Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE, TRAN

- Európai Bizottság: Az Európai Unió összevont éves beszámolója - 2018-as pénzügyi év - Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

ITRE

- Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2018. évi mentesítéséről (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

- A 4/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra irányuló javaslat - Európai ombudsman (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Az 5/2019. számú előirányzatok átcsoportosítására irányuló javaslat - Európai ombudsman (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


6. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az európai ombudsman 4/2019. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottságának INF 2/2019. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 31. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosításait: DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 – III. szakasz – Bizottság).

A költségvetési rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 13/2019. számú előirányzat-átcsoportosítását (III. szakasz – Bizottság).

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosításokkal szemben: V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 – V. szakasz – Számvevőszék.

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az INF 3/2019. számú (IV. szakasz – Bíróság) előirányzat-átcsoportosítással szemben.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az INF 1/2019. számú (IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos) előirányzat-átcsoportosítással szemben.


7. Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke), Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke), és Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Ivan Vilibor Sinčić, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Paulo Rangel (nem kékkártyás kérdésről lévén szó, az elnök megvonja a szót a felszólalótól), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa és Frances Fitzgerald.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells és Jude Kirton-Darling.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal Michel Barnier és Tytti Tuppurainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Guy Verhofstadt, a brexit parlamenti koordinátora, Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport elnöke, Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport elnöke, Dacian Cioloş, a Renew Europe képviselőcsoport elnöke, Philippe Lamberts és Ska Keller, a Verts/ALE képviselőcsoport társelnökei, Martin Schirdewan és Manon Aubry, a GUE/NGL képviselőcsoport társelnökei és Antonio Tajani, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének aktuális állásáról (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.9.18-i jegyzőkönyv, 9.6. pont .


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az __[A246396]__ képvislőcsoport és a független képvielők titkársága bizottságok és küldöttségek összetételének módosulásáról szóló alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek::

Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Dominique Bilde helyett Julie Lechanteux

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Julie Lechanteux helyett Dominique Bilde

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Rosa D'Amato

A határozatok a mai naptól hatályosak.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


9.1. 1/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2018. évi pénzügyi év többlete (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a 2018. évi pénzügyi év többletének bevezetése [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: John Howarth (A9-0005/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0011)


9.2. 2/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése: a Horizont 2020 és az Erasmus+ program (szavazás)

Jelentés a 2/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése: a Horizont 2020 és az Erasmus+ program [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: John Howarth (A9-0004/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2019)0012)

Felszólalások

John Howarth (előadó), a szavazás előtt.


9.3. A Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (szavazás)

Jelentés a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0013)


9.4. 3/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: javaslat a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 3/2019 számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: John Howarth (A9-0006/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0014)


9.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0015)


9.6. Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0038/2019 és B9-0039/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B9-0038/2019

Elfogadva. (P9_TA(2019)0016)

(A B9-0039/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

(Az ülést a szavazatindokolásokig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai UnióbólB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc és Irina Von Wiese.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.46-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

12. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport a küldöttségi kinevezések módosításáról szóló alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség: Łukasz Kohut

Az EU-Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Sylvie Guillaume helyett Miroslav Číž

A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Evin Incir

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jude Kirton-Darling

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jackie Jones

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Katarina Barley és Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones nem tag többé

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Paolo De Castro helyett Costas Mavrides

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Sergei Stanishev

A határozat a mai naptól hatályos.


15. A rák elleni küzdelem (vita időszerű kérdésekről)

A rák elleni küzdelem (2019/2818(RSP))

Felszólal: Manfred Weber bevezeti a PPE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal Ewa Kopacz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sara Cerdas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Trillet-Lenoir, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Simona Baldassarre, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joanna Kopcińska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Bull, független, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis és Mairead McGuinness.

Felszólal Vytenis Povilas Andriukaitis és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök


16. A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2020-as pénzügyi év (vita)

A Tanács nyilatkozata: A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2020-as pénzügyi év (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Monika Hohlmeier (előadó), Eider Gardiazabal Rubial (előadó), Johan Van Overtveldt (a BUDG bizottság elnöke), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pierre Larrouturou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Clotilde Armand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hélène Laporte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bogdan Rzońca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Heaver, független, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini és Petra Kammerevert.

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal Brando Benifei, Evin Incir és John Howarth.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Costas Mavrides, Ruža Tomašić és Ben Habib.

Felszólal: Kimmo Tiilikainen.

A vitát berekesztik.


17. Az európai emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az európai emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Rasa Juknevičienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michal Šimečka, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Giorgos Georgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Miroslav Radačovský, független, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová és Isabel Wiseler-Lima.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Andrzej Halicki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira és Kostas Papadakis.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Tytti Tuppurainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében, a II. világháború kezdetének 80. évfordulójáról és az európai emlékezés fontosságáról Európa jövője szempontjából (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa és Patryk Jaki, az ECR képviselőcsoport nevében, a II. világháború kezdetének 80. évfordulójáról és az európai emlékezés fontosságáról Európa jövője szempontjából (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében, az európai megemlékezés fontosságáról Európa jövője számára (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen és Christophe Grudler, a Renew képviselőcsoport nevében, az európai megemlékezés fontosságáról Európa jövője számára (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.9.19-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


18. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D és az ID képviselőcsoport a bizottsági és küldöttségi kinevezések módosításáról szóló alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

INTA: Irene Tinagli helyett Nicola Danti

Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán és EU-Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottságokba delegált és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Joachim Kuhs helyett Roman Haider

A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:Nicola Danti

A Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Paolo De Castro helyett Nicola Danti

A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Simona Bonafè

Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség : Dan Nica helyett Kathleen Van Brempt

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Evelyn Regner helyett Kostas Papadakis

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Kathleen Van Brempt helyett Dan Nica

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Simona Baldassarre helyett Rosanna Conte, Paolo De Castro

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Rosanna Conte helyett Simona Baldassarre

A határozatok a mai naptól hatályosak.


19. A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík és Romana Tomc.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar és Marek Belka.

Felszólal Věra Jourová és Tytti Tuppurainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola és Emil Radev, a PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández és Birgit Sippel, az S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano és Sophia in ’t Veld, a Renew képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo és Stelios Kouloglou, a pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának jelenlegi állásáról (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, az ID képviselőcsoport nevében , a pénzmosás elleni jogszabályok végrehajtásának jelenlegi állásáról (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.9.19-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 640179/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.03-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dita Charanzová

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat