Rodyklė 
Protokolas
PDF 342kWORD 92k
Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 5.Gauti dokumentai
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 7.JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (balsavimas)
  9.2.2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas (balsavimas)
  9.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (balsavimas)
  9.4.2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: pasiūlymas mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (balsavimas)
  9.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2019/000 TA 2019. Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba (balsavimas)
  9.6.JK išstojimas iš ES (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Kova su vėžiu (diskusija aktualia tema)
 16.Taryba pristato savo poziciją dėl 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (diskusijos)
 17.Europos atminimo svarba Europos ateičiai (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

  1. Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra ir Angel Dzhambazki, ECR frakcijos vardu – Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak ir Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu – Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen ir Guido Reil, ID frakcijos vardu – Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (B9-0082/2019);

—   Kati Piri, S&D frakcijos vardu – Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou, frakcijos „Renew“ vardu – Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee ir Giorgos Georgiou, GUE/NGL frakcijos vardu – Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák ir Stelios Kympouropoulos, PPE frakcijos vardu – Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (B9-0088/2019).

II.   Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko ir Jan Zahradil, ECR frakcijos vardu – Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak ir Tineke Strik, Verts/ALE frakcijos vardu – Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (B9-0081/2019);

—   Kati Piri ir Agnes Jongerius, S&D frakcijos vardu – Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou, frakcijos „Renew“ vardu – Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard ir Younous Omarjee, GUE/NGL frakcijos vardu – Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák ir Stelios Kympouropoulos, PPE frakcijos vardu – Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (B9-0092/2019).

III.   Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil ir Alexandr Vondra, ECR frakcijos vardu – Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik ir Kim Van Sparrentak, Verts/ALE frakcijos vardu – Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (B9-0090/2019);

—   Kati Piri ir Jytte Guteland, S&D frakcijos vardu, – Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou, frakcijos „Renew“ vardu, – Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz ir Eugenia Rodríguez Palop, GUE/NGL frakcijos vardu – Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis(B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ir Stelios Kympouropoulos, PPE frakcijos vardu – Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (B9-0096/2019).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)2017/625 nuostatos dėl bendrojo sveikatos įvežimo dokumento, pridedamo prie gyvūnų ir prekių siuntų, vežamų į paskirties vietą (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo, siekiant vienodo maisto atliekų kiekio matavimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB papildoma nuostatomis dėl bendros metodikos ir būtiniausių kokybės reikalavimų (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais pritaikomos draudimo ir perdraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo ir finansinio pajėgumo bazinės eurais išreikštos sumos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, nustatant papildomus kokybinius ir kiekybinius veiklos rodiklius, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: CULT

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais, redakcija rumunų kalba (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), redakcija rumunų kalba (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas įtariamo ar nustatyto taikytinų farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurias leidžiama naudoti veterinariniuose vaistuose ar kaip pašarų priedus, naudojimo ar liekanų Sąjungos taisyklių arba draudžiamų ar neleidžiamų naudoti farmakologiškai aktyvių medžiagų naudojimo ar liekanų Sąjungos taisyklių nesilaikymo atvejais (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų prekių siuntų gabenimo ir įvežimo stebėsenos nuo atvežimo pasienio kontrolės posto iki paskirties vietoje esančios įmonės Sąjungoje sąlygų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimo su pratęstu tame straipsnyje nustatytu išimties taikymo laikotarpiu iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653 (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/98 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15straipsnio 2dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos ir Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Vakarų Atlanto žvejyboje (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl aviacijos išmetamųjų teršalų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo priemonių, kurias Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija priėmė siekdama įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir Vpriedai (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos I priedas (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: AFCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl perdavimo terminų ir I bei II priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 papildomas nustatant prioritetinių kenkėjų sąrašą (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartais, taip pat praktinių egzaminų, treniruoklių patvirtinimo ir sveikatos būklės tinkamumo standartais (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria bis(2-etilheksil)ftalatą leidžiama naudoti tam tikrose guminėse sudedamosiose dalyse, naudojamose variklio sistemose (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikruose vidaus degimo varikliuose naudojamuose lydmetaliuose (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašyta D-fruktozė (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašytas sūris (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašytos koncentruotos obuolių sultys (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašytas medus (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašyti kiaušinių milteliai (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašyta Saccharomyces cerevisiae (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašytas actas (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES nuostatos dėl L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigų, elektros tiekimo nuo kranto vidaus vandenų laivams, vandenilio tiekimo kelių transportui ir gamtinių dujų tiekimo kelių ir vandens transportui ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 siekiant suderinti apyvartinių taršos leidimų aukcionus su 2021–2030m. ES ATLPS taisyklėmis ir apyvartinių taršos leidimų priskyrimu finansinėms priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse žvejojamų venerų (Venus spp.) išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas nuostatomis dėl finansavimo taikant fiksuotąją normą (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 2 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimo su pratęstu tame straipsnyje nustatytu išimties taikymo laikotarpiu iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653 - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. liepos 18 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011 (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - Terminas: 2019 m. spalio 31 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - Terminas: 2019 m. spalio 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos sprendimas dėl atliekų tvarkymo sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - Terminas: 2019 m. spalio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III ir V priedai (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - Terminas: 2019 m. lapkričio 2 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas kuriuo dėl metinėsKOMISIJOS REGLAMENTAS , mėnesinės ir trumpojo laikotarpio mėnesinės energetikos statistikos atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos, projektas (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - Terminas: 2019 m. spalio 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - Terminas: 2019 m. lapkričio 3 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1-ojo, 8-ojo, 34-ojo, 37-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų, 2-ojo, 3-iojo ir 6-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 12-ojo, 19-ojo, 20-ojo ir 22-ojo aiškinimų ir Nuolatinio aiškinimo komiteto 32-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - Terminas: 2019 m. lapkričio 3 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos direktyva, kuria, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo III dalies 13 punkto nuostatos dėl aliuminio (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - Terminas: 2019 m. spalio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva kuria, siekiant nustatyti tam tikriems žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslias ribines vertes, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB II priedo C priedėlis dėl formaldehido (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - Terminas: 2019 m. spalio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria dėl aplinkos triukšmo kenksmingo poveikio įvertinimo metodų nustatymo iš dalies keičiamas Direktyvos 2002/49/EB III priedas (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - Terminas: 2019 m. lapkričio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


5. Gauti dokumentai

Gauti šie kitų institucijų dokumentai:

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Komisija (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Parlamentas (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Teisingumo Teismas (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Audito Rūmai (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Regionų komitetas (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos ombudsmenas (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, AFCO

- Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams „2018 m. Europos plėtros fondo metinės ataskaitos“ (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos aplinkos agentūra (EAA) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos vaistų agentūra (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos mokymo fondas (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos GNSS agentūra (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Euratomo tiekimo agentūra (AA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos bankininkystės institucija (EBI) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON, EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Pranešimas „2018 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Bendroji įmonė. Saugi oro navigacija (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Biologinės pramonės sektoriai (BPS) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2018 finansiniai metai. Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2018 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4/2019. Europos ombudsmenas (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 5/2019. Europos ombudsmenas (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


6. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4/2019 – Europos Ombudsmenas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2019 – Regionų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 4 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 – III skirsnis. Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 32 straipsnio 2 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 13/2019 - III skirsnis. Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 - V skirsnis. Audito Rūmai.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2019 – IV skirsnis. Teisingumo Teismas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2019 - IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


7. JK išstojimas iš ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JK išstojimas iš ES (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) ir Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt Renew frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, ir Ivan Vilibor Sinčić, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Paulo Rangel (kadangi pateiktas klausimas buvo ne mėlynosios kortelės klausimas, Pirmininkė nutraukė kalbėtoją), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa ir Frances Fitzgerald.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells ir Jude Kirton-Darling.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

Kalbėjo Michel Barnier ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Parlamento „Brexit“ koordinatorius Guy Verhofstadt, PPE frakcijos pirmininkas Manfred Weber, S&D frakcijos pirmininkė Iratxe García Pérez, Renew Europe frakcijos pirmininkas Dacian Cioloş, Verts/ALE frakcijos pirmininkai Philippe Lamberts ir Ska Keller, GUE/NGL frakcijos pirmininkai Martin Schirdewan ir Manon Aubry ir Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Antonio Tajani, – dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dabartinės padėties (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck ID frakcijos vardu, – dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 09 18 protokolo 9.6 punktas


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ID frakcijos ir nepriklausomų narių sekretoriato sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Julie Lechanteux vietoj Dominique Bilde

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Dominique Bilde vietoj Julie Lechanteux

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Rosa D'Amato

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


9.1. 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: John Howarth (A9-0005/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0011)


9.2. 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto. Pagrindinių ES konkurencingumo programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: John Howarth (A9-0004/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0012)

Kalbėjo:

John Howarth (pranešėjas), avant le vote.


9.3. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0013)


9.4. 2019 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas: pasiūlymas mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: John Howarth (A9-0006/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0014)


9.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2019/000 TA 2019. Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0015)


9.6. JK išstojimas iš ES (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0038/2019 ir B9-0039/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0038/2019

Priimta (P9_TA(2019)0016)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0039/2019 anuliuotas.)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki paaiškinimų dėl balsavimo laiko.)

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

JK išstojimas iš ESB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc ir Irina Von Wiese.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.46 val.)


PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

S&D frakcija pranešė Parlamento pirmininkui apie sprendimą pakeisti Parlamento narių skyrimą į delegacijas:

Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete: Łukasz Kohut

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Miroslav Číž vietoj Sylvie Guillaume

Delegacija ryšiams su Palestina: Evin Incir

Delegacija ryšiams su Iranu: Jude Kirton-Darling

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Jackie Jones

Delegacija ryšiams su Indija: Katarina Barley ir Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones nebėra šio komiteto narys

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Costas Mavrides vietoj Paolo De Castro

Delegacija ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Sergei Stanishev

Šis sprendimas įsigalioja nuo paskelbimo dienos.


15. Kova su vėžiu (diskusija aktualia tema)

Kova su vėžiu (2019/2818(RSP))

Kalbėjo Manfred Weber, pradėdama PPE frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo Ewa Kopacz PPE frakcijos vardu, Sara Cerdas S&D frakcijos vardu, Véronique Trillet-Lenoir Renew frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Simona Baldassarre ID frakcijos vardu, Joanna Kopcińska ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys David Bull, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja


16. Taryba pristato savo poziciją dėl 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Taryba pristato savo poziciją dėl 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Monika Hohlmeier (pranešėja), Eider Gardiazabal Rubial (pranešėja), Johan Van Overtveldt (BUDG komiteto pirmininkas), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Pierre Larrouturou S&D frakcijos vardu, Clotilde Armand Renew frakcijos vardu, Rasmus Andresen Verts/ALE frakcijos vardu, Hélène Laporte ID frakcijos vardu, Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Michael Heaver, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini ir Petra Kammerevert.

PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Brando Benifei, Evin Incir ir John Howarth.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Costas Mavrides, Ruža Tomašić ir Ben Habib.

Kalbėjo Kimmo Tiilikainen.

Diskusijos baigtos.


17. Europos atminimo svarba Europos ateičiai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos atminimo svarba Europos ateičiai (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Rasa Juknevičienė PPE frakcijos vardu, Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Michal Šimečka Renew frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Miroslav Radačovský, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová ir Isabel Wiseler-Lima.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Andrzej Halicki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira ir Kostas Papadakis.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík ir Ivan Štefanec – PPE frakcijos vardu, dėl 80-ųjų Antrojo pasaulinio karo pradžios metinių ir Europos atminimo svarbos Europos ateičiai (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa ir Patryk Jaki, ECR frakcijos vardu – dėl 80-ųjų Antrojo pasaulinio karo pradžios metinių ir Europos atminimo svarbos Europos ateičiai (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri ir Isabel Santos, S&D frakcijos vardu – dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen ir Christophe Grudler, frakcijos „Renew“ vardudėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 09 19 protokolo 7.5 punktas


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos __[A246397]____[A246374]____[A246410]__ir __[A246398]__ frakcijų sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

INTA komitetas: Nicola Danti vietoj Irene Tinagli

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Roman Haider vietoj Joachim Kuhs

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine RespublikaNicola Danti

Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Nicola Danti vietoj Paolo De Castro

Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu: Simona Bonafè

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Kathleen Van Brempt vietoj Dan Nica

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Kostas Papadakis vietoj Evelyn Regner

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Dan Nica vietoj Kathleen Van Brempt

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Rosanna Conte vietoj Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Simona Baldassarre vietoj Rosanna Conte

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


19. Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Emmanuel Maurel GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Laura Ferrara, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík ir Romana Tomc.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar ir Marek Belka.

Kalbėjo Věra Jourová ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola ir Emil Radev, PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández ir Birgit Sippel, S&D frakcijos vardu, Luis Garicano ir Sophia in ’t Veld, frakcijos „Renew“ vardu, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou ir Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo ir Stelios Kouloglou dėl Sąjungos kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėties (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, ID frakcijos vardudėl kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėties (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 09 19 protokolo 7.6 punktas


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 640179/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.03 val.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Al-Sahlani Abir, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlusconi Silvio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lamberts Philippe, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, O'Sullivan Grace, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Ceccardi Susanna, Freund Daniel, Ochojska Janina, Toom Yana

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika