Index 
Proces-verbal
PDF 333kWORD 88k
Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 5.Depunere de documente
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Votare
  9.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019: excedentul din 2018 (vot)
  9.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ (vot)
  9.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și Austriei (vot)
  9.4.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019: propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei (vot)
  9.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)
  9.6.Retragerea Regatului Unit din UE (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Lupta împotriva cancerului (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020 (dezbatere)
 17.Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (dezbatere)
 18.Componența comisiilor și delegațiilor
 19.Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

  1. Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (2019/2821(RSP))

—   Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jan Zahradil, Alexandr Vondra și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, cu privre la situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (B9-0048/2019);

—   Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Erik Marquardt, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak și Tineke Strik în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (B9-0049/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Jörg Meuthen și Guido Reil, în numele Grupului ID, cu privire la situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (B9-0082/2019);

—   Kati Piri, în numele Grupului S&D, cu privire la situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (B9-0083/2019);

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, cu privire la situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (B9-0084/2019);

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Manuel Bompard, Martina Michels, Younous Omarjee și Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (B9-0085/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Loránt Vincze, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák și Stelios Kympouropoulos, în numele Grupului PPE, cu privire la situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (B9-0088/2019).

II.   Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (2019/2822(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, cu privire la Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (B9-0050/2019);

—   Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Kim Van Sparrentak și Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (B9-0081/2019);

—   Kati Piri și Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, cu privire la Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (B9-0086/2019);

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, cu privire la Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (B9-0087/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Pernando Barrena Arza, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (B9-0091/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Manolis Kefalogiannis, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Sandra Kalniete, Leopoldo López Gil, Stanislav Polčák și Stelios Kympouropoulos, în numele Grupului PPE, cu privire la Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (B9-0092/2019).

III.   Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (2019/2823(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anthea McIntyre, Charlie Weimers, Jan Zahradil și Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, cu privire la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (B9-0089/2019);

—   Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Viola Von Cramon-Taubadel, Caroline Roose, Marie Toussaint, Ellie Chowns, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Salima Yenbou, Catherine Rowett, Yannick Jadot, Bronis Ropė, Monika Vana, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Pierrette Herzberger-Fofana, Tineke Strik și Kim Van Sparrentak, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (B9-0090/2019);

—   Kati Piri și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, cu privire la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (B9-0093/2019);

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, cu privire la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (B9-0094/2019);

—   Cornelia Ernst, Mick Wallace, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz și Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană(B9-0095/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Stanislav Polčák și Stelios Kympouropoulos, în numele Grupului PPE, cu privire la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (B9-0096/2019).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


3. Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentul sanitar comun de intrare care însoțește transporturile de animale și de mărfuri către destinația acestora (C(2019)02910 - 2019/2766(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o metodologie comună și cerințele minime de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deșeuri alimentare (C(2019)03211 - 2019/2757(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care adaptează valorile de bază în euro pentru asigurarea de răspundere civilă profesională și pentru capacitatea financiară a intermediarilor de asigurări și reasigurări (C(2019)03448 - 2019/2767(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor indicatori de performanță calitativi și cantitativi suplimentari (C(2019)03624 - 2019/2758(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: CULT

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări (C(2019)03785 - 2019/2759(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului delegat (UE) 2018/1229 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare (C(2019)03921 - 2019/2795(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 26 august 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (C(2019)04051 - 2019/2761(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cazurile de neconformitate suspectată sau confirmată cu normele Uniunii aplicabile utilizării sau reziduurilor substanțelor farmacologic active autorizate în medicamentele de uz veterinar sau ca aditivi pentru hrana animalelor sau cu normele Uniunii aplicabile utilizării sau reziduurilor substanțelor farmacologic active interzise sau neautorizate (C(2019)04448 - 2019/2762(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Comisiei cu privire la condițiile de monitorizare a transportului și a sosirii transporturilor de anumite mărfuri de la punctul de control la sosirea la frontieră la unitatea de la locul de destinație din Uniune (C(2019)04500 - 2019/2760(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (C(2019)04548 - 2019/2763(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (C(2019)04625 - 2019/2764(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 în vederea alinierii perioadei de aplicare a dispozițiilor tranzitorii privind creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport la perioada de derogare prelungită în temeiul articolului respectiv (C(2019)04912 - 2019/2765(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (C(2019)05092 - 2019/2756(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu 2 luni în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață (C(2019)05206 - 2019/2768(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (C(2019)05370 - 2019/2771(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 iulie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (C(2019)05402 - 2019/2772(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 iulie 2019

retrimis comisiei competente: AFCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism, în ceea ce privește termenele de transmitere și adaptarea anexelor I și II (C(2019)05572 - 2019/2778(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 august 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare (C(2019)05637 - 2019/2777(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 august 2019

retrimis comisiei competente: AGRI

- Directiva delegată a Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 2 august 2019

retrimis comisiei competente: TRAN, EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP) din anumite componente din cauciuc utilizate la sistemele motoare (C(2019)05780 - 2019/2792(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipire utilizate la anumite motoare cu ardere internă (C(2019)05781 - 2019/2793(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (C(2019)05841 - 2019/2784(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: REGI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii D-fructozei ca substanță activă în anexa I la regulament (C(2019)05865 - 2019/2785(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii brânzei ca substanță activă în anexa I la regulament (C(2019)05867 - 2019/2786(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii sucului de mere concentrat ca substanță activă în anexa I la regulament (C(2019)05869 - 2019/2787(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii mierii ca substanță activă în anexa I la regulament (C(2019)05881 - 2019/2790(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii prafului de ou ca substanță activă în anexa I la regulament (C(2019)05886 - 2019/2791(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii Saccharomyces cerevisiae ca substanță activă în anexa I la regulament (C(2019)05890 - 2019/2788(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii oțetului ca substanță activă în anexa I la regulament (C(2019)05891 - 2019/2789(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare și de modificare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește punctele de reîncărcare pentru autovehiculele de categoria L, alimentarea de la rețeaua electrică terestră a navelor de navigație interioară, alimentarea cu hidrogen pentru transportul rutier și alimentarea cu gaze naturale pentru transportul rutier și naval și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2018/674 (C(2019)05960 - 2019/2794(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 august 2019

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în scopul alinierii licitațiilor de certificate de emisii la normele EU ETS pentru perioada 2021-2030 și la clasificarea certificatelor de emisii ca instrumente financiare în temeiul Directivei2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (C(2019)06182 - 2019/2797(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 august 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru scoicile Venus (Venus spp.) din anumite ape teritoriale ale Italiei (C(2019)06197 - 2019/2798(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 august 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea finanțării forfetare (C(2019)06203 - 2019/2796(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 august 2019

retrimis comisiei competente: REGI, EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană (C(2019)06204 - 2019/2799(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 august 2019

retrimis comisiei competente: PECH

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 2 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 în vederea alinierii perioadei de aplicare a dispozițiilor tranzitorii privind creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport la perioada de derogare prelungită în temeiul articolului respectiv - (C(2019)4912 – 2019/2765(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 18 iulie 2019 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON


4. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (D045385/06 - 2019/2776(RPS) - termen: 31 octombrie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D060782/03 - 2019/2773(RPS) - termen: 23 octombrie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Decizie a Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul gestionării deșeurilor, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D062653/01 - 2019/2769(RPS) - termen: 18 octombrie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare și rectificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D062738/02 - 2019/2779(RPS) - termen: 2 noiembrie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei în ceea ce privește implementarea actualizărilor pentru statisticile anuale, lunare și lunare pe termen scurt din domeniul energiei (D062923/01 - 2019/2770(RPS) - termen: 19 octombrie 2019)
retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate 1 și 8 (D062934/02 - 2019/2781(RPS) - termen: 3 noiembrie 2019)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 1, 8, 34, 37 și 38, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2, 3 și 6, Interpretările 12, 19, 20 și 22 ale Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară și Interpretarea 32 a Comitetului permanent pentru interpretarea standardelor (Text cu relevanță pentru SEE) (D062950/01 - 2019/2782(RPS) - termen: 3 noiembrie 2019)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Directivă a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la evoluțiile tehnice și științifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește aluminiul (D063161/01 - 2019/2774(RPS) - termen: 24 octombrie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO

- Directivă a Comisiei de modificare a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în scopul adoptării de valori-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în anumite jucării, în ceea ce privește formaldehida (D063162/01 - 2019/2775(RPS) - termen: 24 octombrie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO

- Directiva Comisiei de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE în ceea ce privește stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental (D063276/01 - 2019/2783(RPS) - termen: 6 noiembrie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către alte instituții:

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Comisia Europeană (COM(2019)0316 [01] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Parlamentul European (COM(2019)0316 [02] - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Consiliul European şi Consiliul (COM(2019)0316 [03] - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Curtea de Justiție (COM(2019)0316 [04] - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Curtea de Conturi (COM(2019)0316 [05] - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Comitetul Economic şi Social European (COM(2019)0316 [06] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Comitetul Regiunilor (COM(2019)0316 [07] - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Ombudsmanul European (COM(2019)0316 [08] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2018 - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (COM(2019)0316 [09] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2018 - Serviciul European de Acţiune Externă (COM(2019)0316 [10] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, AFCO

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de de Conturi Europeană - Conturile anuale ale Fondului european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2018 - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (COM(2019)0316 [11] - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2018 - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND) (COM(2019)0316 [12] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2018 - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (COM(2019)0316 [13] - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (COM(2019)0316 [14] - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenţia Europeană de Mediu (AEM) (COM(2019)0316 [15] - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (COM(2019)0316 [16] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (COM(2019)0316 [17] - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

CULT

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (COM(2019)0316 [18] - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST) (COM(2019)0316 [19] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (COM(2019)0316 [20] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (COM(2019)0316 [21] - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (COM(2019)0316 [22] - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (COM(2019)0316 [23] - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (COM(2019)0316 [24] - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (COM(2019)0316 [25] - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (COM(2019)0316 [26] - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (COM(2019)0316 [27] - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) (COM(2019)0316 [28] - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția GNSS European (GSA) (COM(2019)0316 [29] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (COM(2019)0316 [30] - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

PECH

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (COM(2019)0316 [31] - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (COM(2019)0316 [32] - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) (COM(2019)0316 [33] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (COM(2019)0316 [34] - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

FEMM

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (COM(2019)0316 [35] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (COM(2019)0316 [36] - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON, EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (COM(2019)0316 [37] - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (COM(2019)0316 [38] - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (COM(2019)0316 [39] - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (COM(2019)0316 [40] - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (COM(2019)0316 [41] - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (COM(2019)0316 [42] - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2019)0316 [43] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (COM(2019)0316 [44] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Întreprinderea comună - Siguranța navigației aeriene (SESAR) (COM(2019)0316 [45] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Întreprinderea comună - Aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (COM(2019)0316 [46] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2018 - Bioindustrii (BBI) (COM(2019)0316 [47] - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Iniţiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare (IMI) (COM(2019)0316 [48] - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) (COM(2019)0316 [49] - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Întreprinderea comună Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2019)0316 [50] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2018 - Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (Întreprinderea comună ECSEL) (COM(2019)0316 [51] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei Europene pentru exercițiul 2018 (COM(2019)0316 [52] - C9-0102/2019 - 2019/2107(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Propunere de transfer de credite 4/2019 - Ombudsmanul European (N9-0024/2019 - C9-0104/2019 - 2019/2108(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 5/2019 - Ombudsmanul European (N9-0025/2019 - C9-0120/2019 - 2019/2112(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


6. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite 4/2019 – Ombudsmanul European.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 2/2019 – Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 06/2019, DEC 09/2019, DEC 10/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019, DEC 15/2019 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 13/2019 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferurile de credite V/AB-03/A/19, V/AB-04/C/19, V/AB-05/T/19, V/AB-06/T/19, V/AB-07/C/19, V/AB-08/A/19, V/AB-09/A/19, V/AB-10/C/19, V/AB-11/A/19, V/AB-12/C/19 - Secțiunea V – Curtea de Conturi.

În conformitate cu articolul 29 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 3/2019 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 1/2019 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.


7. Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Retragerea Regatului Unit din UE (2019/2817(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului), Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei), și Michel Barnier (negociator șef) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului Renew, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Barbara Ann Gibson, Alyn Smith, Gunnar Beck, Peter Lundgren, Martina Anderson, Nigel Farage, Esteban González Pons, Richard Corbett, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Jan Zahradil, Luke Ming Flanagan, Diane Dodds, Antonio Tajani, Brando Benifei, Billy Kelleher, Jill Evans, Harald Vilimsky, Geert Bourgeois, Clare Daly, Martin Edward Daubney, Seán Kelly, Katarina Barley, Nathalie Loiseau, Ciarán Cuffe, Antonio Maria Rinaldi, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Lance Forman, François-Xavier Bellamy, Sylvie Guillaume, Luis Garicano, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Paulo Rangel, Ben Habib, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Paulo Rangel (deoarece nu a fost vorba de o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, Președinta i-a retras cuvântul vorbitorului), Javier Moreno Sánchez, Nicola Beer, Benoît Biteau, Veronika Vrecionová, Esther de Lange, Miapetra Kumpula-Natri, Dita Charanzová, Zbigniew Kuźmiuk, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Kris Peeters, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Georgios Kyrtsos, Christel Schaldemose, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon, David McAllister, Seb Dance, Radosław Sikorski, Domènec Ruiz Devesa și Frances Fitzgerald.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bill Newton Dunn, Ellie Chowns, Hermann Tertsch, José Gusmão, Francisco José Millán Mon, James Wells și Jude Kirton-Darling.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

Au intervenit Michel Barnier și Tytti Tuppurainen.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Guy Verhofstadt, coordonator al Parlamentului pentru Brexit, Manfred Weber, președintele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D, Dacian Cioloş, președintele Grupului Renew Europe, Philippe Lamberts și Ska Keller, copreședinți ai Grupului Verts/ALE, Martin Schirdewan și Manon Aubry, copreședinți ai Grupului GUE/NGL și Antonio Tajani, președinte al Comisiei pentru afaceri constituționale, referitoare la situația retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (2019/2817(RSP)) (B9-0038/2019);

—   Gunnar Beck, în numele Grupului ID, referitoare la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (2019/2817(RSP)) (B9-0039/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 18.9.2019.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ID și a secretariatului deputaților neafiliați următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia: Julie Lechanteux care îl înlocuiește pe Dominique Bilde

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru: Dominique Bilde care o înlocuiește pe Julie Lechanteux

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Rosa D'Amato

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


9.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019: excedentul din 2018 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018 [11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: John Howarth (A9-0005/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0011)


9.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ [11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: John Howarth (A9-0004/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2019)0012)

Intervenții

John Howarth (raportor), înaintea votului.


9.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și Austriei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și Austriei [COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0013)


9.4. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019: propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei [11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: John Howarth (A9-0006/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0014)


9.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) [COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2019)0015)


9.6. Retragerea Regatului Unit din UE (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0038/2019 și B9-0039/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0038/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0016)

(Propunerea de rezoluție B9-0039/2019 a devenit caducă.)

(Ședința a fost suspendată câteva momente în așteptarea explicațiilor voturilor)

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte


10. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul web al Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Retragerea Regatului Unit din UEB9-0038/2019

Alexandr Vondra, Michaela Šojdrová, Luisa Porritt, Matthew Patten, Antony Hook, Catherine Bearder, Barbara Ann Gibson, John Howarth, Michael Heaver, Lucy Nethsingha, Martin Edward Daubney, Rory Palmer, Jane Brophy, Judith Bunting, Phil Bennion, Chris Davies, Alex Agius Saliba, Dinesh Dhamija, Caroline Voaden, Sheila Ritchie, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Daniel Hannan, Romana Tomc și Irina Von Wiese.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.46.)


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE): Łukasz Kohut

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Miroslav Číž care o înlocuiește pe Sylvie Guillaume

Delegația pentru relațiile cu Palestina: Evin Incir

Delegația pentru relațiile cu Iran: Jude Kirton-Darling

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Jackie Jones

Delegația pentru relațiile cu India: Katarina Barley și Tudor Ciuhodaru; Jackie Jones nu mai este membru

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Costas Mavrides care îl înlocuiește pe Paolo De Castro

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord: Sergei Stanishev

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


15. Lupta împotriva cancerului (dezbatere pe o temă de actualitate)

Lupta împotriva cancerului (2019/2818(RSP))

A intervenit Manfred Weber pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul PPE.

Au intervenit Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit Ewa Kopacz, în numele Grupului PPE, Sara Cerdas, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Simona Baldassarre, în numele Grupului ID, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, David Bull, neafiliat, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Frédérique Ries, Joëlle Mélin, Jadwiga Wiśniewska, Elena Kountoura, Peter Liese, Nicolás González Casares, Susana Solís Pérez, Luisa Regimenti, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dolors Montserrat, Rory Palmer, Chrysoula Zacharopoulou, Aurelia Beigneux, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Judith Bunting, Annalisa Tardino, Ruža Tomašić, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Maximilian Krah, Liudas Mažylis și Mairead McGuinness.

Au intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă


16. Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020 (dezbatere)

Declarație a Consiliului: Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020 (2019/2710(RSP))

Kimmo Tiilikainen (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Monika Hohlmeier (raportoare), Eider Gardiazabal Rubial (raportoare), Johan Van Overtveldt (președintele Comisiei BUDG), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Pierre Larrouturou, în numele Grupului S&D, Clotilde Armand, în numele Grupului Renew, Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Hélène Laporte, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Heaver, neafiliat, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Damian Boeselager, Jaak Madison, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Mario Furore, Angelika Winzig, Fabienne Keller, Benoît Biteau, Francesca Donato, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Robert Rowland, Karlo Ressler, Olivier Chastel, Gina Dowding, Nicolaus Fest, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, Nico Semsrott, Paolo Borchia, Niclas Herbst, Monika Beňová, Tonino Picula, Neena Gill, Jens Geier, Maria Grapini și Petra Kammerevert.

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit Brando Benifei, Evin Incir și John Howarth.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Costas Mavrides, Ruža Tomašić și Ben Habib.

A intervenit Kimmo Tiilikainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Rasa Juknevičienė, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Michal Šimečka, în numele Grupului Renew, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Miroslav Radačovský, neafiliat, Michael Gahler, Sven Mikser, Charles Goerens, Sergey Lagodinsky, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Sira Rego, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, Petra Kammerevert, Romeo Franz, Danilo Oscar Lancini, Kosma Złotowski, Alexis Georgoulis, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler, Nicolaus Fest, Zdzisław Krasnodębski, Claire Fox, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Patryk Jaki, Kinga Gál, Laurence Farreng, Beata Kempa, Sandra Kalniete, Željana Zovko, Michaela Šojdrová și Isabel Wiseler-Lima.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

A intervenit Andrzej Halicki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Isabel Benjumea Benjumea, Jackie Jones, Joachim Stanisław Brudziński, Sandra Pereira și Kostas Papadakis.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Tytti Tuppurainen.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Kinga Gál, Vangelis Meimarakis, Lukas Mandl, György Hölvényi, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík și Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, referitoare la comemorarea a 80 de ani de la izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial și importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)) (B9-0097/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa și Patryk Jaki, în numele Grupului ECR, referitoare la comemorarea a 80 de ani de la izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial și importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)) (B9-0098/2019);

—   Kati Piri și Isabel Santos, în numele Grupului S&D, referitoare la importanța rememorării istoriei europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)) (B9-0099/2019);

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Christoph Oetjen și Christophe Grudler, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la importanța rememorării istoriei europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)) (B9-0100/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 19.9.2019.


18. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor S&D și ID următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

Comisia INTA: Nicola Danti care o înlocuiește pe Irene Tinagli

Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kirghistan și UE-Uzbekistan și pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia : Roman Haider care îl înlocuiește pe Joachim Kuhs

Delegația pentru relațiile cu Republica Federativă a Braziliei: Nicola Danti

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Nicola Danti care îl înlocuiește pe Paolo De Castro

Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican : Simona Bonafè

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: Kathleen Van Brempt care îl înlocuiește pe Dan Nica

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru : Kostas Papadakis care o înlocuiește pe Evelyn Regner

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Dan Nica care o înlocuiește pe Kathleen Van Brempt

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Rosanna Conte care o înlocuiește pe Simona Baldassarre, Paolo De Castro

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Simona Baldassarre care o înlocuiește pe Rosanna Conte

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


19. Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor (2019/2820(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Emmanuel Maurel, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík și Romana Tomc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar și Marek Belka.

Au intervenit Věra Jourová și Tytti Tuppurainen.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola și Emil Radev, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández și Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Luis Garicano și Sophia in ’t Veld, în numele Grupului Renew Europe, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo și Stelios Kouloglou, referitoare la stadiul punerii în aplicare a legislației Uniunii de combatere a spălării banilor (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019);

—   Gunnar Beck, în numele Grupului ID, referitoare la stadiul punerii în aplicare a legislației de combatere a spălării banilor (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 19.9.2019.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 640179/OJJE).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 21.03.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lamberts, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Ceccardi, Freund, Ochojska, Toom

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate