Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 19 septembrie 2019 - Strasbourg

2. Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000026/2019) adresată de Norbert Lins Comisiei: Subiect: brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (B9-0051/2019)

Dezbaterea a avut loc la 16 septembrie 2019 (punctul 17 al PV din 16.9.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Annie Schreijer Pierik și Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante în vederea depunerii unei declarații scrise la Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete (cauza G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, și Dino Giarrusso, referitoare la brevetarea procedeelor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle și Ulrike Müller, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Vot: punctul 7.4 al PV din 19.9.2019.

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate