Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2822(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0050/2019

Συζήτηση :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0018

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

4.2. Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 και B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι David Lega, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nosheena Mobarik, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Julie Ward και Adam Bielan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου