Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2823(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0089/2019

Разисквания :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0019

Протокол
XML 6k
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - Страсбург

4.3. Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 и B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko и Cornelia Ernst представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Radosław Sikorski, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Luisa Porritt, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Silvia Sardone, от името на групата ID, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата GUE/NGL, Belinda De Lucy, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar и Samira Rafaela.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib и Julie Ward.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 19.9.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.46 ч.)

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност