Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2823(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0089/2019

Keskustelut :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0019

Pöytäkirja
XML 5k
Torstai 19. syyskuuta 2019 - Strasbourg

4.3. Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ja B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko ja Cornelia Ernst esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Radosław Sikorski PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Luisa Porritt Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Mick Wallace GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar ja Samira Rafaela.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib ja Julie Ward.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.9.2019, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.46.)

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö