Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2823(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0089/2019

Debatter :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0019

Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

4.3. Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 och B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko och Cornelia Ernst redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Radosław Sikorski för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Luisa Porritt för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Belinda De Lucy, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar och Samira Rafaela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib och Julie Ward.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 19.9.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.46.)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy