Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 15k
Czwartek, 19 września 2019 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 18.9.2019)


4.1. Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach

Projekty rezolucji: B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel i Michaela Šojdrová przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lefteris Christoforou w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Bernhard Zimniok w imieniu grupy ID, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen w imieniu grupy GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg niezrzeszona, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino i Angel Dzhambazki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward i Manu Pineda.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 19.9.2019.


4.2. Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów

Projekty rezolucji B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: David Lega w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy Renew, Nosheena Mobarik w imieniu grupy ECR, Julie Ward i Adam Bielan.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 19.9.2019.


4.3. Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie

Projekty rezolucji B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 i B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko i Cornelia Ernst przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Radosław Sikorski w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Luisa Porritt w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy GUE/NGL, Belinda De Lucy niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar i Samira Rafaela.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib i Julie Ward.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 19.9.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.46.)

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności