Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 18.9.2019.)


4.1. Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare

Resolutionsförslag B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 och B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Bernhard Zimniok för ID-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen för GUE/NGL-gruppen, Annunziata Mary Rees-Mogg, grupplös, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward och Manu Pineda.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 19.9.2019.


4.2. Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

Resolutionsförslag B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 och B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: David Lega för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Phil Bennion för Renew-gruppen, Nosheena Mobarik för ECR-gruppen, Julie Ward och Adam Bielan.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman och Stanislav Polčák.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 19.9.2019.


4.3. Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap

Resolutionsförslag B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 och B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko och Cornelia Ernst redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Radosław Sikorski för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Luisa Porritt för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Belinda De Lucy, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar och Samira Rafaela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib och Julie Ward.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 19.9.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.46.)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy