Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2821(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0049/2019

Arutelud :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Hääletused :

PV 19/09/2019 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0017

Protokoll
Neljapäev, 19. september 2019 - Strasbourg

7.1. Olukord Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0048/2019

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0049/2019

(asendades B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda ja Ellie Chowns fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0017)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0082/2019 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika