Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2821(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0049/2019

Keskustelut :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0017

Pöytäkirja
Torstai 19. syyskuuta 2019 - Strasbourg

7.1. Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0048/2019

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0049/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ja B9-0088/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak ja Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda ja Ellie Chowns GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0017)

(Päätöslauselmaesitys B9-0082/2019 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö