Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2821(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0049/2019

Debaty :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Głosowanie :

PV 19/09/2019 - 7.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0017

Protokół
Czwartek, 19 września 2019 r. - Strasburg

7.1. Sytuacja w Turcji, w szczególności odwołanie burmistrzów wyłonionych w wyborach (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0048/2019

Odrzucono

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0049/2019

(zastępujący B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 i B9-0088/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda i Ellie Chowns, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0017)

(Projekt rezolucji B9-0082/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności