Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2821(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0049/2019

Debatter :

PV 19/09/2019 - 4.1
CRE 19/09/2019 - 4.1

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0017

Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

7.1. Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 och B9-0088/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0048/2019

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0049/2019

(ersätter B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 och B9-0088/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev och Ioan Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak och Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda och Ellie Chowns, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0017)

(Resolutionsförslag B9-0082/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy