Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2822(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0050/2019

Keskustelut :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0018

Pöytäkirja
Torstai 19. syyskuuta 2019 - Strasbourg

7.2. Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0050/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ja B9-0092/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Miroslav Radačovský.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0018)

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö