Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2822(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0050/2019

Debaty :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Głosowanie :

PV 19/09/2019 - 7.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0018

Protokół
Czwartek, 19 września 2019 r. - Strasburg

7.2. Mjanma/Birma, w szczególności sytuacja Rohingjów (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0050/2019

(zastępujący B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 i B9-0092/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Agnes Jongerius, w imieniu grupy S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik i Ellie Chowns, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski i Assita Kanko, w imieniu grupy ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo i Miroslav Radačovský.

Przyjęto (P9_TA(2019)0018)

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności