Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2822(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0050/2019

Debatter :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0018

Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

7.2. Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 och B9-0092/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0050/2019

(ersätter B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 och B9-0092/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Agnes Jongerius, för S&D-gruppen;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski och Assita Kanko, för ECR-gruppen;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo och Miroslav Radačovský.

Antogs (P9_TA(2019)0018)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy