Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2823(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0089/2019

Arutelud :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Hääletused :

PV 19/09/2019 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0019

Protokoll
XML 6k
Neljapäev, 19. september 2019 - Strasbourg

7.3. Iraan, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega inimeste olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ja B9-0096/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0089/2019

(asendades B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 ja B9-0096/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ja Ellie Chowns fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ja Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo ja Cornelia Ernst.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0019)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0095/2019 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika