Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2823(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0089/2019

Rozpravy :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0019

Zápisnica
Štvrtok, 19. septembra 2019 - Štrasburg

7.3. Irán, najmä situácia obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 a B9-0096/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0089/2019

(nahrádzajúci B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 a B9-0096/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik a Ellie Chowns, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski a Assita Kanko, v mene skupiny ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo a Cornelia Ernst.

Prijatý (P9_TA(2019)0019)

(Návrh uznesenia B9-0095/2019 sa stal bezpredmetný.)

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia