Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2823(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0089/2019

Debatter :

PV 19/09/2019 - 4.3
CRE 19/09/2019 - 4.3

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0019

Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

7.3. Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 och B9-0096/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0089/2019

(ersätter B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 och B9-0096/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Jytte Guteland, för S&D-gruppen;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski och Assita Kanko, för ECR-gruppen;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo och Cornelia Ernst.

Antogs (P9_TA(2019)0019)

(Resolutionsförslag B9-0095/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy