Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0040/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0020

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7.4. Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις16 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις19 Σεπτεμβρίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 και B9-0047/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0040/2019

(αντικαθιστά τις B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 και B9-0047/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Annie Schreijer-Pierik και Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini και Mazaly Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Πέτρος Κόκκαλης, Marisa Matias και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso και Daniela Rondinelli.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0020)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου