Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0040/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.4

Antagna texter :

P9_TA(2019)0020

Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

7.4. Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 16 september 2019 (punkt 17 i protokollet av den 16.9.2019).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den19 september 2019 (punkt 2 i protokollet av den 19.9.2018).

Resolutionsförslag B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 och B9-0047/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0040/2019

(ersätter B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 och B9-0047/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Annie Schreijer-Pierik och Herbert Dorfmann, för PPE-gruppen;

—   Paolo De Castro, för S&D-gruppen;

—   Jan Huitema, för Renew-gruppen;

—   Martin Häusling, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini och Mazaly Aguilar, för ECR-gruppen;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias och Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso och Daniela Rondinelli.

Antogs (P9_TA(2019)0020)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy